Victoria Graham

Job Role
Darlithydd BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol a PG Dip Ymarfer Proffesiynol Uwch
Ystafell
C27

Bywgraffiad

Ymunodd Vic Graham â Glyndŵr Wrecsam yn Chwefror 2016 ar ei hymddeoliad fel Lefftenant Gomander yng Ngwasanaeth Nyrsio Llyngesol Y Frenhines Alexandra. Yn ei 23 mlynedd o wasanaeth cwblhaodd ei hyfforddiant nyrsio oedolion a gweithio ar wardiau amrywiol, gan arbenigo mewn gofal canser y fron ac oncoleg.

Ymhen amser symudodd i fyd addysg gan ddod yn ddarlithydd nyrsio, yn gweithio ym Mhrifysgolion Dinasoedd Portsmouth a Birmingham. Yn 2007 cafodd ei chomisiynu fel swyddog a hyfforddi fel nyrs llosgiadau a llawdriniaeth blastig, gan weithio ym Mirmingham gyda’r tîm trawma milwrol yn helpu i nyrsio ac ailadeiladu personél gwasanaethau oedd yn dychwelyd gydag anafiadau dwys o Afghanistan. Cwblhaodd daith 6 mis i sefydlu rôl lawn-amser y nyrs llosgiadau a phlastig (yn ogystal â nyrs arferol) yn Camp Bastion, gan dderbyn Clod y Frenhines am Wasanaeth Gwerthfawr.

Yn ddiweddar fe symudodd i fyw ar y Gororau ac mae’n ôl yn gweithio ym myd addysg ac wrth ei bodd ei bod wedi ymuno â’r tîm addysg nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac mae’n awyddus i ddefnyddio ei phrofiadau i ddatblygu rhaglenni dysgu.

Y tu hwnt i’w gwaith mae’n mwynhau treulio amser gyda’i gŵr a’u dau gi Basset allan yng nghefn gwlad Cymru. Mae hi hefyd yn mwynhau gwnïo cwiltiau â llaw a therapi crisialau. 

Cymwysterau

RN(Oedolion), RNT, BA(Anrh), TAR(Add), PGDip

Ymchwil

Hanes nyrsio/nyrsio milwrol/gofalu am glwyfau

Cyrsiau

Cydlynydd modiwl ar gyfer HLT608 – Preparing for Master’s Level Study

Cydlynydd modiwl ar gyfer NHS691/769 – Innovations in Community Practice

Aelod o’r tîm dysgu ar gyfer y rhaglen Nyrsys Ardal

Aelod o’r tîm dysgu ar gyfer NHS768 – Rheoli Gofal Holistig mewn Gofal Lliniarol

Datblygu modiwl newydd  – ‘Egwyddorion Gofalu am Glwyfau’ (yn ei ddyddiau cynnar)