Victoria O'Donnell

Job Role
Uwch Ddarlithydd: BSc (Anrhydedd) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi
Ystafell
M407

Bywgraffiad

Yn y gorffennol mae Victoria wedi gweithio fel ffisiotherapydd i Sefydliad Chwaraeon Lloegr (EIS); gyda thimau chwaraeon rhyngwladol gan gynnwys Sboncen Lloegr, Sboncen Malaysia, Bocsio GB, Polo Dŵr GB; ac fel ymarferydd preifat mewn clinigau ffisiotherapi sy'n canolbwyntio ar athletwyr. Mae Victoria wedi teithio gyda thimau i ddigwyddiadau mawr gan gynnwys Gemau'r Gymanwlad, amrywiol Bencampwriaethau'r Byd, Pencampwriaethau Ewropeaidd a'r Gemau Ewropeaidd cyntaf. Mae hi'n parhau i weithio'n glinigol mewn practis preifat a darparu gwasanaeth meddygol mewn cystadlaethau chwaraeon rhyngwladol.

Cymwysterau

BSc (Anrhydedd) Adsefydlu Chwaraeon

BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi

MSc Anafiadau Chwaraeon ac Adsefydlu

Cymrawd yr Academi Addysyg Uwch (FHEA)

 

Ymchwil

Meddygaeth Chwaraeon

Anafiadau Clun

Cyrsiau

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Cyhoeddiadau

The epidemiology of injuries in English professional squash; A retrospective analysis between 2004 and 2015

1016/j.ptsp.2020.07.009