Wulf Livingston

Job Role
Darllenwr mewn Gwyddor Gymdeithasol
Ystafell
B45

Bywgraffiad

Ymunodd Wulf â’r tîm fel Uwch-ddarlithydd ym Medi 2010 ac o fis Awst 2018 yn Ddarllenwr mewn Gwyddor Gymdeithasol. Cyn hyn roedd yn dysgu rhan-amser ar y diploma, ac yna gradd gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Wulf hefyd wedi treulio’r 30 mlynedd diwethaf yn gweithio mewn ystod o leoliadau gwaith cymdeithasol cymunedol, yn wirfoddol a statudol, gan weithio gan fwyaf ym maes alcohol a chyffuriau. Ei swydd ddiwethaf cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr oedd Rheolwr Ardal gyda Prawf Cymru.

Mae’n gadeirydd Grŵp Diddordeb Arbennig Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Alcohol a Chyffuriau Prydain sy’n hwyluso Canolfan Alcohol a Chyffuriau Eraill Cymru (Polisi, Ymarfer ac Ymchwil) ar hyn o bryd).

Mae Wulf yn parhau’n weithiwr cymdeithasol cofrestredig gyda Gofal Cymdeithasol Cymru; rhif W/1002539. Mae’n parhau i ddarparu cefnogaeth i grwpiau adfer Gogledd Cymru, yn benodol Cymuned Adfer Gogledd Cymru {Tŷ Penrhyn}.

Research Gate

Orcid

Twitter

Cymwysterau

Phd, MA, DIpSw, BA (anrh), Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Ymchwil

 • Alcohol a chyffuriau eraill
 • Caffael Gwybodaeth mewn Gwaith Cymdeithasol
 • Ymchwil Weithredu gyda Chyfranogwyr
 • Cynnwys Defnyddiwr Gwasanaeth

 

 1. September 2021 – March 2023 Deputy Project Leader. Project Evaluation, Tests of Change Scottish Drugs Death Task Force. Contract awarded to Figure 8 Consultancy. Funded by CORRA on behalf of DDTF.

 2. August 2021- Dec 2021. Deputy Project Leader. Needs Assessment, Substance Use Scottish Prisons. Awarded to Figure 8 Consultancy, funded by Scottish Prisons Service.

 3. Hydref 2020 – aelod Ymchwil parhaus y Rhwydwaith Ymchwil Alcohol (AcoRN) – Gweriniaeth Iwerddon / Y Deyrnas Unedig (DU). Dyfarniad prosiect wedi’i gyllido gan y Ganolfan Ymchwil ac Astudio Ewropeaidd (ERSC) i Brifysgol Stirling.  

 4. Hydref 2020 – Mehefin 2022 Aelod Tîm Ymchwil – Ymchwil Cyfoedion Gwasanaethau Caeth i Sylweddau, Dwyrain Renfrewshire. Dyfarnwyd i Figure 8 Consultancy. Cyllidwyr – Dwyrain Renfrewshire – partneriaid eraill, Prifysgol Stirling.

 5. Hydref 2020 – Ebrill 2022 Aelod Tîm Ymchwil – Gwerthuso ymyriad technoleg atal marwolaeth oherwydd cyffuriau ac adnabod gorddos arloesol (peilot) mewn lleoliad preswyl i’r rhai ag anghenion cymhleth. Dyfarnwyd i Figure 8 Consultancy. Cyllidwyr – Cymuned Simon Yr Alban.  

 6. Awst 2020 – Mehefin 2021 Aelod Tîm Ymchwil – Dirnadaeth ac agweddau y rhai sy’n gwneud penderfyniadau strategol a theuluoedd a effeithir ar draws yr Alban o ran Ystafelloedd Cymryd Cyffuriau i atal marwolaethau’n gysylltiedig â chyffuriau, a ddyfarnwyd i Brifysgol Stirling. Cyllidwyr – Tasglu Marwolaethau Cyffuriau Yr Alban.  

 7. 2018-2019 Ymgynghorydd Cyswllt - Cymorth Dadansoddi ar gyfer Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Dyrannwyd y contract i Figure 8 Consultancy. Cyllidwyr Llywodraeth Cymru.

 

Myfyrwyr Doethuriaeth

 

Cooke, Adam: How may young people gain voice through a participatory approach to data literacy? (Commenced Oct 2019 P/T).


Langford, Cara: A criminological exploration of industrial animal agricultural farming. (Commenced Oct 2020 F/T).


Matthews, Andrew: Men's experiences of engagement with gender-specific mental health services in the voluntary sector. (Commenced Feb 2019 P/T, Suspended Feb 2021).


Versey, Tim: Has the early promotion of addiction recovery as an agenda for socio-political change disappeared from social action and discourse? a ten year retrospective analysis of the U.K. recovery movement.(Commenced Feb 2021 P/T).

Cyrsiau

Modiwlau Addysgwr Ymarferol (yn dilyn cymhwyso mewn gwaith cymdeithasol):

MA mewn Troseddeg: modiwl Disgyrsiau am Gamddefnyddio Alcohol a Chyffuriau

BA Social Work: SWK603 Responsible and Accountable Professionalism – Developing Practitioner 3

Cyhoeddiadau

Erthyglau siwrnal (cyhoeddwyd)

Livingston, W.; Holloway, K., May, T., Buhociu, M., Madoc-Jones, I  and Perkins, A. (2021) Adapting existing behaviour: perceptions of substance switching and implementation of minimum pricing for alcohol in Wales. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 38(1):22-34. 

Livingston, W. Madoc-Jones, I and Perkins, A (2020) The potential of Contribution Analysis to alcohol and other drug policy strategy evaluation: an applied example from Wales – Drugs, Education, Prevention and Policy  27(3): 183-190

Livingston, W., & Thompson, N. (2019). Promoting Well-Being: Crisis, Loss, and Alcohol. Illness, Crisis & Loss, 27(2), 87–100. 

Livingston, W and Thompson N (2019) Critical explorations of marginalized grief Illness, Crisis and Loss 27(1): 3-5.

Rees, J.; de Villiers, T.; Livingston, W.; Maegusuku-Hewett, T and Prysor, G. (2018) A new distance learning national framework for social work continuing education: critical reflections on the first phases of implementation, Social Work Education, 37(6): 761-774.

Livingston, W and Perkins, A.  (2018) Participatory Action Research (PAR) Research – Critical methodological considerations. Drugs and Alcohol Today 18(1):61-71. 

Livingston, W. (2017) Learning about Alcohol: Personal Experiences Taken into Social Work Practice, Practice, 29(1) 3-18.

Davies, N. Livingston, W.  Huxley, P. and Owen, E (2016) Social Care Legislation as an Act of Integration, Journal of Integrated Care 24(3); 139-149.

Galvani, S. Livingston, W. Morgan, H and Wadd, S. (2016) The relationship between sight loss and substance use: users' perspectives Drugs: Education, Prevention & Policy. 23(6) 476-483. 

Thompson, N and Livingston W (2016) Promoting Well-being Illness, Crisis & Loss, 26(2) 98-110.  

Loughran, H. and Livingston, W. (2014) Editorial Social Work Education: The International Journal Vol. 33, No. 5, 555–556.

Livingston, W (2014) Towards a comprehensive typology of knowledge for social work and alcohol. Social Work Education: The International Journal, 33(6) pp. 774-787.

Biskin, S. Barcroft, V.  Livingston, W. and Snape, S (2013). .Exploring service user and care involvement on a social work degree programme’ Social Work Education: The International Journal, 32(3), pp.301-316.

Livingston, W. (2012) ‘Reflections on abstinence from a controlled drinker’ Journal of New Directions in the Study of Alcohol 35, pp. 37-47.

Livingston, W. Baker, M. Atkins, B and Jobber, S.  (2011) ‘A tale of the spontaneous emergence of a recovery group and the characteristics that are making it thrive: Exploring the politics and knowledge of recovery’ The Journal of Groups in Addiction and Recovery 6(1), pp. 176-196.

Best, D.  Groshkova, T. McCartney, D. Bamber, S. and Livingston, W. (2009) ‘The politics of hope’, Druglink 24(6), pp. 20-21.

Livingston, W. (2009) ‘Making sense of the mess in my head’, Journal of New Directions in the Study of Alcohol. 33 pp. 56-70.

Llyfrau

Loughran, H and Livingston, W. (ed) (2015) Alcohol and other drug use in social work education and training: Preparing for and supporting practice London, Taylor and Francis

Penodau mewn Llyfrau

Livingston, W (2021)  Is measuring long-term recovery – desirable, necessary or even possible? in Galvani and Roy (2022) Long-term recovery from substance use: international social care perspectives. Policy Press. Bristol pp 15-27. 

Livingston W. (2020) Alcohol and Drug Use. In: Ow R., Poon A. (eds) Mental Health and Social Work. Social Work. Springer, Singapore pp 331-351.

Livingston, W. (2019) Alcohol and Drug Use: from Dual Diagnosis to Well-being in Choeng Poen AW and Ow, R, Social Work and Mental Health - Springer

Livingston W. (2019) Alcohol and Drugs; Resilience in Use and Users in Thompson, N and Cox G Promoting Resilience, Routledge, pp. 75-80.

Livingston, W. (2017) Death, Grief and Bereavement: Relationships with Alcohol and Other Drug Use, in Thompson, N. and Cox, G. R. (eds) (2017) Handbook of the Sociology of Death, Grief and Bereavement: A Guide to Theory and Practice, New York, Routledge, pp. 224-236. 

Livingston, W (2015) Towards a comprehensive typology of knowledge for social work and alcohol. In Loughran, H and Livingston, W. (ed) (2015) Alcohol and other drug use in social work education and training: Preparing for and supporting practice London, Taylor and Francis PP-81-94.

Livingston, W. and Galvani, S (2014) Using evidence to inform working with people who misuse substances in Webber, M. (2014) Applying Research Evidence in Social Work Practice Basingstoke Palgrave Macmillan PP 156-169.

Livingston, W. (2013) Social work practice, alcohol and other drug problems, (chapter 4.09) in Davies, M. (2013) The Blackwell companion to social work 4th edition. Wiley. P291-297

Livingston, W. Baker, M. Atkins, B and Jobber, S.  (2012) ‘A tale of the spontaneous emergence of a recovery group and the characteristics that are making it thrive: Exploring the politics and knowledge of recovery’ in Roth, J. and Best, D. (2012) (eds) Addiction and Recovery in the UK, London, Routledge.

Ymchwil wedi ei gyhoeddi

Foster, R.; Livingston, W.; Perkins, A.; Price, T.; Cairns, B.;, Dumbrell, J.; Nicholls, J.; Traynor, K.;  Sumnall, H and Parkes, T. (2021) Perceptions and attitudes of strategic decision-makers and affected families across Scotland towards Drug Consumption Rooms to prevent drug-related deaths. A report for the Scottish Government Drugs Death Task Force.

Buykx, P.; Perkins, A.; Hughes, J.; Livingston, W.; Johnston, A.; McCarthy, T.; McLean, A.; Wright, A.; Little, S and Holmes, J. (2021) Impact of Minimum Unit Pricing among people who are alcohol dependent and accessing treatment services: Interim report: Structured interview data. Edinburgh: Public Health Scotland

Buhociu, M.; Holloway, K.; May, T.; Bennett, T.; Livingston, W. and Perkins, A. (2021) Assessing the Impact of Minimum Pricing for Alcohol on the Wider Population of Drinkers: Baseline Report - Evaluation of Minimum Pricing for Alcohol Cardiff Welsh Government GSR report number 45/2021 (Published  08/07/2021)

Holloway, K.; May, T.; Buhociu, M.; Livingston, W.; Perkins, A. and Madoc-Jones. I. (2019) Research into the potential for substance switching following the introduction of minimum pricing for alcohol in Wales: Final Report Cardiff: Welsh Government GSR report number 48. /2019. 

Perkins, A., Livingston, W., Gardiner, K., Turton, P and Turnbull, J (2018) North Wales Open Access Tier 2 Substance Misuse review report prepared for North Wales Area Planning Board. (Published 20/09/2018 – available on request)

Livingston, W., Perkins, A., McCarthy, T., Madoc-Jones, I., Wighton, S., Wilson, F. & Nicholas, D. (2018). Review of Working Together to Reduce Harm: Final Report. Cardiff: Welsh Government GSR report number 21/2018. 

Livingston, W.; Davies, N.; Huxley, P; and Owen, E. (2015) Integration in North Wales: Localised responses to national agendas, Glyndwr University, Wrexham (funded by Flintshire Local Authority on behalf of the six North Wales Local Authorities and Betsi Caldwalader Univeristy Health Board) (published 17/08/2015)

Galvani, S. Livingston, W. Morgan, H and Wadd, S.  (2014) Alcohol, other drugs and sight loss: a Scoping study (funded by Thomas Pocklington Trust and Alcohol Research UK)

Roscoe, K. Livingston, W. and Carson, A. (2012) Local Evaluation of Intensive Family Support Services – Wrexham (Commissioned by Wrexham Local Authority).

Hughes, S.  Livingston, W. Lyon, E and Owen, E.  (2008) An Initial Profile Analysis of Probation Clients who have received Secondary Screening for Alcohol. A report produced for National Offender Management Service -Alcohol Best Practice series", cited in NOMS Alcohol Interventions Guidance

Traethawd PhD

Livingston, W. (2013) ‘Not from a book’ - The acquisition of knowledge and its use in practice by social workers, with particular regard to alcohol.- Bangor University awarded 12-06-2013

Cyhoeddiadau eraill

Livingston, W (2021). Ageing well – Alcohol and other drugs use in later life: Evidence Review (chapter three). Dartington: Research in Practice. Published 17/11/21

Podcast – Let’s talk Social Work; The Needle & the Damage Done — the relationship between problematic substance use & domestic abuse. Recorded July 2021, Published 19/08/2021

Livingston, W (2021) Working with adults and alcohol use. Guides. Community Care Inform Adults [online]

Reed, E and Livingston, W. (2021) Covid and Alcohol. Professional Social Work: Birmingham, British Association of Social Workers. (June, p23)

Galvani, S. and Livingston, W. (On going – since 2012) (series editors) Pocket and Practice Guides for Social Workers re a range of Alcohol and other Drug related topics. British Association of Social Workers

Livingston, W (2020) Minimum Pricing for Alcohol – Research Curator Blog for Social Care Wales 

Livingston, W. (2020) Alcohol and Covid-19 – messages for social workers. Curated blog for Social Care Wales. (Updated 13-11-2020, original published 27-04-2020).

Wikström, M. (2020) Interview with Wulf Livingston – Scotland and Wales introduced a minimum price for alcohol – now evidence is needed to show that it works. PopNAD 

Livingston, W (2019) Working with adults who use alcohol and other drugs. Research. Community Care Inform [online] [Updated 09-06-2019, first published 26/08/14]

Livingston, W (2017) Working with adults who use alcohol and other drugs. Research. Community Care Inform [online] [Updated 7-3-2017, first published 26/08/14]

Livingston, W (2017) Routes of entry to social work education and the profession. Glyndwr University, Wrexham (Paper available) DOI: 10.13140/RG.2.2.20809.75366

Akhtar, F and Livingston, W (2016) Social work beyond borders? : Do 15 years of devolution mean SWexit for social work as a unified profession in the UK, and a weakened position in the global work force? Professional Social Work October

Livingston, W (2016) Working with adults and alcohol use. Guides. Community Care Inform [online] [Updated 15-1-2016 first published 29/10/2014]

Galvani, S. Livingston, W and Morgan, H. (2015) Substance use and sight loss; A guide for substance use and sight loss professionals -Pocklington for Professionals number 2. London, Thomas Pocklington Trust

Livingston, W (2015) Not from a book – social workers’ understanding of alcohol paper for KBS 41st Alcohol Symposium Munich June 2015

Galvani, S. Livingston, W and McCarthy T (2012) Pocket Guides for Social Workers- Final Project Report  Birmingham: British Association of Social Workers

Galvani, S. and Livingston, W. (2012) Younger people and alcohol. A BASW Pocket Guide. Birmingham: British Association of Social Workers.

Galvani, S. and Livingston, W. (2012) Mental health and substance use. A BASW Pocket Guide. Birmingham: British Association of Social Workers

Galvani, S. and Livingston, W. (2012) Iechyd Meddwl a Defnyddio Sylweddaua Gwybodaeth Hanfodol I Weithwyr Cymdeithasol. Llawlyfr BASW. Birmingham: British Association of Social Workers.

Galvani, S. and Livingston, W. (2012) Pobl Ifanc ac Alcohol. Gwybodaeth Hanfodol I Weithwyr Cymdeithasol. Llawlyfr BASW. Birmingham: British Association of Social Workers.

Livingston, W. and Galvani, S. (2012) Older people and alcohol. A BASW Pocket Guide. Birmingham; British Association of Social Workers.

Livingston, W. and Galvani, S. (2012) Alcohol a Phobl Hŷn – Gwybodaeth Hanfodol i Weithwyr Cymdeithasol. Llawlyfr BASW. Birmingham; British Association of Social Workers.

Ar y gweill/heb ei gyhoeddi

Hughes, J., Buykx, P., Holmes, J., Johnston, A., Little, S., Livingston, W., McCarthy, T., McLean, A., Perkins, A and Wright, A. (2020) Perspectives of people presenting to specialist alcohol services on Minimum Unit Pricing (MUP) policy for alcohol in Scotland before its introduction: A qualitative study.

2018 -2019 Associate Consultant - Analytical Support For The Public Health MUP For Alcohol (Wales) Bill -Contract awarded to Figure8Consultancy. Funders Welsh Government.

Perkins, A., Livingston, W., Gardiner, K., Turton, P and Turnbull, J (2018) North Wales Open Access Tier 2 Substance Misuse review report prepared for North Wales Area Planning Board.

Figure 8 Consultancy (2016) -Defining and improving prevention and recovery through better substance misuse outcomes - report prepared for Dundee Alcohol and Drug Partnership. (One of Research Team).

Roscoe, K. Livingston, W. and Carson, A. (2012) Local Evaluation of Intensive Family Support Services – Wrexham (Commissioned by Wrexham Local Authority).

Livingston, W Galvani, S. Morgan, H and Wadd S  (2016) Seeing the alcohol and drug use in visual impairment treatment

Golygu Siwrnalau

Co-Editor Practice Social Work in Action -Nov 2017- ongoing

Guest Editor with Prof. Neil Thompson – Special Edition of Illness Crisis and Loss: 2019 Vol 27 No 1.

Guest Editor with Dr. Hilda Loghram – Special Edition of Social Work Education: The International Journal – 2014 -Vol. 33, No. 5.

Editorial Boards

Practice; Social Work in Action – Jan 2013 – ongoing

Darllenwr Critigol (adolygu cymheiriaid – cyflwyniadau i gynadleddau, erthyglau siwrnalau, ceisiadau ymchwil)

Addiction Research and Theory 2012 ongoing

Advances in Dual Diagnosis 2021 ongoing

British Journal of Social Work 2014 ongoing

Drugs and Alcohol Today 2017 ongoing

Drugs: Education, Prevention & Policy 2014 ongoing

European Journal of Social Work 2017 ongoing

International Journal of Drug Policy 2019 ongoing

Journal of Criminology, Research, Policy and Practice – 2017 ongoing

Journal of Social Work 2017 ongoing

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2021 ongoing

Practice: Social Work in Action 2013 ongoing

Social Work Education 2012 ongoing

The Journal of Groups in Addiction and Recovery 2011 Special Edition

Conferences/Research Applications

Carnegie Trust for the Universities of Scotland -Research Incentive Grants  - September 2019

Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2018 Abstract submissions

NIHR School for Social Care Research -Grant Applications August 2018

Wales School for Social Care Research Social Care PhD Studentship Selection 2018

Bwrdd Cynghori Prosiectau Ymchwil – gwaith

Wadd, S & Dutton M. (2021) A Citizen’s jury on should people with alcohol dependence be included in anti-discrimination legislation – Oversight panel

McSweeney, T. Webster, R. Turnbull, J. and Duffy, M. (2009) Evidence-based practice? The National Probation Service’s work with alcohol-misusing offenders Ministry of Justice Research Series 13/09: London

Galvani, S.; Dance, C, and Hutchinson, (2013) A. Building capacity and bridging the gap: Alcohol and drugs in social care practice, education and employment-based training March 2012-.July 2013. (Alcohol Research UK funded project)

Cyflwyniadau i Gynadleddau (a ddetholwyd)

Livingston, W. (2021) Measuring long term recovery -is it possible? European Social Work Research Association 10th Conference May 6th  [On-line postponed from 2020].

Livingston, W. (2020) Multiplicity of Vulnerabilities: Alcohol and other drug use in families, lessons from social work literature, practice and research. ADFAM -online forum: October 15th, online.

Livingston, W. (2020) Multiplicity of Vulnerabilities: Alcohol and other drug use in families, lessons from social work literature, practice and research. Public Health England Webinar: Children of alcohol dependent parents. September 8th, online.

Livingston, W. (2020) Measuring long term recovery - is it possible? European Social Work Research Association Conference April 23 Bucharest University, Romania. [Abstract accepted – but undelivered Covid-19]

Livingston, W (2020) Minimum Pricing Policy Evaluation (thoughts) from experiences thus far. Global Alcohol Policy Conference 2020, 10th March, Dublin

Livingston , W (2019) Anarchy in the UK: Is Wales ahead of England with Alcohol Policy? Alcohol Change UK Annual Conference June 19th London

Holloway, K.; May, T.; Buhociu, M.; Livingston, W.; Perkins, A. and Madoc-Jones. I. (2019) Minimum pricing for alcohol in Wales: A qualitative study investigating the potential consequences. Welsh Centre for Criminal Justice Annual Conference, 10th April, Gegynog, Powys. (Non Presentee).

Livingston. W. (2018) Introduction to working with alcohol use and related experiences. Community Care Live 24th April Manchester.

Livingston. W. (2017) It’s not rocket science - effective interventions with adults who use alcohol & other drugs: Keynote address Hertfordshire ACS Festival of Practice 30th October Hemel Hempstead/Stevenage.

Livingston. W. (2017) Introduction to working with alcohol use and related experiences. Community Care Live 27th September London.

Livingston. W. (2017) Alcohol and Older People: key considerations for social workers. Community Care Live 27th September London

Livingston, W. (2017) Developing a single national (all Wales) programme for post qualifying education for social workers: the use of on line technologies in integrated circular development. JISC Connect More 2017 July 4 Glyndwr University

Livingston, W (2017) Participatory Action Research (PAR) Research: Considerations for a qualitative methodological approach. Kettil Bruun Society: Symposium Paper– (Sheffield) June 5-9th  (Paper available).

Livingston, W (2017) Analysing the contribution of policy and provision to outcomes Public Health Wales Network Seminar: Behavioural Change and Addictive Behaviours. May 4th Bangor University.

Livingston W. (2016) Responding to Orford: Diverse methodological aspirations ARUK Early Researcher Symposium, March 15th Birmingham http://www.fead.org.uk/video/dr-wulf-livingston-responding-to-orford-diverse-methodological-aspirations/

Livingston, W. (2015) The bibliographical narrative – as data collection tool for non-life story focused enquiries 5th International Conference on Sociology and Social Work August 25-26 Chester University

Livingston, W (2015) Not from a book – social workers’ understanding of alcohol KBS 41st Alcohol Symposium Munich June 2-5th  2015 (Paper available)

Galvani, S. Morgan, H, Livingston, W and Wadd, S (2014) Cause or consequence: alcohol, drugs and sight loss among older people, British Society of Gerontology Annual conference September Southampton.

Livingston, W (2014)  Mental Health and Well Being presented at Care Council foe Wales  Getting in on the Act Conference November, Cardiff.

Morgan, H. Galvani, S. Wadd, S and Livingston. W (2014) Cause or consequence: alcohol, drugs and sight loss among older people. Disabilities Studies Conference September 11, Lancaster University

Livingston, W. (2014) Extending Horizons - Implications and Opportunities for Research (of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014) Bangor University, July 04.

Livingston, W (2014) ‘CPEL – reflections on the journey so far’ BASW Cymru Annual Conference,  Llandrindod Wells, June 18

Galavni, S. Livingston, W. Morgan, S and Wadd, S. (2013) Alcohol and sight loss: preliminary findings ‘Drinking Dilemmas: Space, Culture and Identity’  Alcohol Study Group conference of the British Sociological Association December, Cardiff University.

Livingston, W. (2013) ‘Disillusioned Opportunists’ -Trajectories into Social Work, WISERD 2013 Conference, University of South Wales –Glamorgan Conference Centre 25-26 June.

Livingston, W (2013) Building relationships to strengthen networks – the evidence for moving away from a deficit-based and problem-focused approach to child protection work with alcohol and drugs, Conwy and Denbighshire Local Children Safeguarding Board Annual Conference Optic, St Asaph March 15th

Livingston, W.  (2012) Not from a book: social workers acquisition of knowledge about alcohol, in The New Directions in the Study of Alcohol annual conference: Motivational interviewing: 21 years of experience and the future for motivational interviewing, Llandrindod Wells, Wales, 24-27 May 2012, The New Directions in the Study of Alcohol Group.

Livingston, W. (2011) “Not from a book – social workers acquisition of knowledge about alcohol Building Networks for Addiction Studies e – conference coordinated by Oxford Brookes University and the Society for Addiction Studies 11th-15th July

Livingston, W. (2011) Not from a book: Tales of everyday drinking by social workers in the 5th International Narrative Practitioners Conference:  Bringing theory and practice together, Wrexham Wales, 21 June 2011, Wrexham, Glyndwr University.

Livingston, W. (2011) “Emperors New Clothes – reflections on recovery from North Wales” at the All Wales Service Users Forum Annual conference, organised in conjunction with Welsh Assembly Government, Cardiff 24th June

Livingston, W. (2011) “Did we really give up on abstinence? Have we in NDSAG made abstentions second class citizens?” The New Directions in the Study of Alcohol Group annual conference – University of Lancaster. 14th-17th April

Livingston, W. (2010) Supervising social workers in alcohol and other drug work, in British Association of Social Work, Special Interest Group Conference: Social work and substance misuse: Evidence-based practice, London, England, 23 September 2010. Birmingham, British Association of Social Workers.

Livingston, W. (2010) The acquisition of knowledge about social workers and its use in practice, in 5th  One Day Symposium for PhD students researching substance misuse 19 July 2010, Oxford, Society for Study of Addictions/Oxford Brookes University.

Livingston, W. (2009) “A social work and social workers perspective “.Reducing risk to young women – cause and effect -  Women finding solutions to binge drinking YWCA Conference – London 21st October

Livingston, W. (2009) “All the bad drunks giving the good drunks a bad name”.   Prisons and Beyond Conference – Leeds 8th-9th October

Livingston, W. (2009)  “I only hit her coz of the booze”. Prisons and Beyond Conference – Leeds 8th-9th October

Livingston, W. (2009) “Working with people beyond Methadone. Drug and alcohol a social work issue?”  British Association of Social Work – Special Interest Group Conference – London 21st May

Livingston, W. (2008) “Square pegs and round holes. Screening for drinkers in the Probation context” NOMS Alcohol Best Practice Conference – London. November

Livingston, W. (2008) “Making sense of the mess in my head”. The New Directions in the Study of Alcohol Group annual conference – Salisbury. 24th-27th April

Livingston, W. (2007) Square pegs and round holes, alcohol targeting, provision and probation” Where does the ATR fit in?” Criminal Justice and Substance Misuse Conference – Conference Consortium –Warwick 17th-18th July

Cynadleddau Staff/Fforymau Ymchwil

Livingston (2020) Experiences with national policy evaluation focusing on minimum pricing for alcohol in Scotland and Wales University of Helsinki Centre for Research on Addiction, Control and Governance (CEACG) Seminar 05-02-2020

Livingston (2019) Being Savvy about (Researching) Booze. Engage 2019: Glyndwr University

Livingston, W. (2018) Ticking boxes or making an impact: Applied Research in Practice Springboard 2018 Glyndwr University.

Livingston, W. (2018) Participatory Action Research (PAR) Research – Critical methodological considerations. Open House for Researchers 2015 Glyndwr University

Livingston, W. (2017) Lessons learnt about partnership working and delivering on-line programmes. Engage 2017 Glyndwr University

Livingston, W. (2017) Activities to support publication. Considerations beyond writing. Engage 2017 Glyndwr University.

Livingston, W. (2015) Small fishes in oceanic competition; developing research networks. Open House for Researchers 2015 Glyndwr University.

Adolygiadau llyfr

Livingston, W. (2021) Bell. L Exploring Social Work : An Anthropological Perspective Policy Press.  Journal of Social Work 21(6) 1612-1614.

Livingston (2020) Hughes, M.  A Guide to Statutory Social work Interventions: The Lived Experience. Red Globe Press Journal of Social Work  

Livingston (2020) Sandra J. Fogel, Carenlee Barkdull and Bret A. Weber 2018 Environmental Justice; An issue for social work education and practice. Routledge Journal of Social Work 

Livingston (2020) John Brekke and Jeane Anastas 2019 Shaping A Science of Social Work. Journal of Social Work 20(4) 518–519.

Livingston, W (2019) Hood, R  - Complexity in Social Journal of Social Work. 19(5) 687–695.

Livingston (2019) Naar. S and Safren, A. S- Motivational Interviewing and CBT; Combing Strategies for Maximum Effectiveness. Journal of Social Work 19(3) 418-19.

Livingston (2019) Mckinnon J and Alston M – Ecological Social Work. Journal of Social Work 19(2) 299-300.

Livingston (2018) Bryant L (eds) Critical and Creative Research Methodologies in Social Work. Journal of Social Work 18(6) 753-754.

Livingston, W. (2018) Group Work Research, Garvin, C, D; , Tolman, R, M; MacGowan, M, J.  Oxford University Press. Journal of Social Work 18(1):112-113.

Livingston W. (2017). An introduction to: Using theory in social work practice Forte, J.A. London. Routledge.  Journal of Social Work 17(3) 381-382.

Livingston W (2016) Working with substance users Allan, G. Journal of Social Work 16(5),631-632.

Livingston, W.  (2015) Capital punishment in 20th century Britain: Audience, Justice Memory Seal L Euro Vista Probation and Community Justice 4:1

Livingston, W. (2015) Environmental change and sustainable social development; Social work: social development volume II Hessle, S. Journal of Social Work 15(5): 559-560.

Livingston, W. (2014) Justice in transition: community restorative justice in Northern Ireland. Erikisson A Euro Vista Probation and Community Justice 3(2), pp. 110-111.

Livingston, W.  (2014) Green Social Work – from environmental crisis to environmental justice. Dominelli L Journal of Social Work 14(2) pp 214-215

Livingston, W. (2014) ‘Motivational Interviewing Step by Step – 4 DVD Box Set -Institutional/Instructors Version’ Pyschotherapynet (with Cathy Cole and Ali Miller). Journal of Social Work 14(1) pp.100-101.

Livingston, W. (2013) ‘Living with Drugs (7th Edition)’ Michael Gossop, British Journal of Social Work 43(5) pp1045-1046.

Livingston, W.  (2012) ‘Group Work with Populations at Risk’  Greif, G. L. and Ephross, P. H.(eds) Journal of Social Work 12(5) pp. 563-564.

Livingston, W. (2012) ‘A community based approach to the reduction of sexual offending: Circles of support and accountability’. Hanvey, S., Philpot, T. and Wilson, C. Euro Vista Probation and Community Justice 2(2), pp. 113-114.

Livingston, W.  (2012) ‘Social Work and Drug Use, Paylor, I., Measham, F.  and  Asher, H.’, British Journal of Social Work 42(7) pp.142-1423

Livingston, W.  (2012). ‘Motivational interviewing: building motivational interviewing skills: a practitioner workbook , Rosengren,David, B.. Journal of Social Work 12(2), pp. 218-219.

Livingston, W. (2011) ‘Rape challenging contemporary thinking – Horvarth M and Brown J’ Euro Vista Probation and Community Justice 3(1) pp. 177-179

Livingston, W. (2011) ‘Understanding drug misuse: models of care and control. Keene, J.’ British Journal of Social Work 41(3), pp. 595-597

Livingston, W. (2010) ‘Social Work Theories and Methods M. Gray and S. A. Webb (eds)’ Journal of Social Work 10(4), pp. 437-438..

Livingston, W.  (2009) ‘Scrabbling for social work integration’, Journal of Social Work 9(2), pp. 243-244.

Livingston, W. (2008) 'Prescribing practice for smokers', Addiction Research & Theory,16(5), pp.  537-8.

Livingston, W. (2005) 'As one psychiatrist said to another', Addiction Research & Theory,11(1), pp. 93-94.

Livingston, W. (2003), ‘Smack and grab’ Addiction Research & Theory,11(4), pp. 285-6.