Yadzia Williams

Job Role
Uwch Ddarlithydd

Bywgraffiad

Dywed Yadzia fod ei chefndir diwylliannol Pwylaidd wedi helpu i ddiffinio pwy yw hi heddiw, fel Darlunydd a Gwneuthurwr Delweddau sy’n gweithio’n bennaf drwy gyfrwng Gwneud Printiau.

Astudiodd Gyfathrebu Gweledol yng Ngholeg Celf Caergaint/Canterbury, gan arbenigo mewn Darlunio a Darlunio ar gyfer Cyhoeddi Plant.
Mae Yadzia wedi addysgu Darlunio ers dros 40 mlynedd ac mae’n frwdfrydig am Rwymo Llyfrau a chreu Llyfrau Artistiaid â Llaw.

Dros y 15 mlynedd diwethaf mae wedi sefydlu perthynas gydweithredol agos gydag Academïau Celf Pwylaidd, gan arwain at ystod amrywiol o weithdai amlddisgyblaethol, cynadleddau rhyngwladol a phrosiectau ymchwil cydweithredol

Cymwysterau

BA (Anrh) Cyfathrebu Gweledol

Ymchwil

Archwilio Llyfrau a Rhwymo Llyfrau mewn perthynas â dychymyg, y testun a lluniau, nid fel cynhwysydd ar gyfer y cynnwys yn unig ond y creu ar y llyfrau eu hunain, sy’n gwthio’r ffiniau ac yn gofyn “Beth yw Llyfr”

Archwilio Darlunio fel ymchwil a arweinir gan ymarfer.

Cyrsiau

MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Dylunio
MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf
ART 713 Ymgysylltu, Ymgolli ac Ymarfer
ART 714 Sgiliau Trawsnewidiol

BA (Anrh) Darlunio a Dylunio Graffeg
ARD 434 Argraffu a Chynhyrchu
ARD 542 Argraffu a Chyhoeddi

Cyhoeddiadau

Encyclopedia of Writing and Illustrating Children’s Books