Yasmin Washbrook

Job Role
Darlithydd Gwaith Ieuenctid a Chymuned
Ystafell
K5

Bywgraffiad

Cafodd Yasmin Radd BA (Anrh.) Dosbarth Cyntaf mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol ym Mhrifysgol Newman, gan ennill statws proffesiynol JNC; gan symud ymlaen i raddio ar lefel Meistr yn yr un maes. Mae Yasmin yn parhau â’i datblygiad proffesiynol drwy gwblhau ei thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Addysg Uwch, yma ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae gan Yasmin 14 mlynedd o brofiad o Waith Ieuenctid a Chymunedol. Mae wedi cael cyfle i weithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, Lloegr a Malta. Mae rhai o’r rhain wedi cynnwys; clybiau ieuenctid ar lawr gwlad, gwasanaethau ieuenctid statudol, gwobrau Dug Caeredin, cartrefi plant, darpariaeth tai a digartrefedd ieuenctid gan gynnwys ymgysylltiad ieuenctid cenedlaethol a gwaith ieuenctid digidol. Mae Yasmin wedi canolbwyntio ar gefnogi ac annog pobl ifanc ledled Lloegr i gael dweud eu dweud drwy ddylanwadu polisi sefydliadol, Llywodraethol a strwythurol a systemau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar eu profiadau bywyd.

Daeth Yasmin yn aelod o’r Sefydliad Gwaith Ieuenctid, gan gael ei hethol i’r Cyngor, yn 2020; mae’n gweithio ar gefnogi’r nodau strategol ac uchelgais y sefydliad i fod yn llais gweithwyr ieuenctid ledled y DU.  

Hobïau: mae Yasmin yn treulio ei hamser rhydd yn garddio a chyfuno’r hobi hwn gyda chreu crefftau. Mae Yasmin hefyd yn mwynhau teithio o amgylch Cymru a Lloegr i ddatblygu ei sgiliau ffotograffiaeth.

Cymwysterau

PGCert Addysgu a Dysgu AU (2020 - yn parhau)

MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

(BA) Gwaith Ieuenctid a Chymuned JNC

PGDip Gwaith Ieuenctid a Chymuned 

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Yasmine yn cynnwys:

  • Partneriaeth prosiect gydag Advance HE a HEFCW ar gyfer cydraddoldeb hiliol ledled sefydliadau addysg uwch
  • Y ffenomen 'Hil Gymysg', a chynnig gwrth-naratif i drafodaethau presennol
  • Digartrefedd Ieuenctid, labeli ac effeithiau