Yr Arthro Iolo Madoc-Jones

Job Role
Yr Athro in Social and Criminal Justice
Ystafell
B110

Bywgraffiad

Penodwyd Iolo Madoc-Jones yn Athro Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2018. Mae Iolo yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf a oedd, cyn dod  i weithio yn y Brifysgol,  yn Swyddog Prawf ac yna'n Uwch Swyddog Prawf.

Mae ganddo MSc mewn Gwyddoniaeth Ymddygiadol Fforensig ac roedd ei ddoethuriaeth (a ddyfarnwyd yn 2010) yn archwilio defnydd iaith Gymraeg yn y System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru. Rhwng 2004 a 2016, yn ogystal â gweithio yng Nglyndŵr, roedd yn Arolygydd Cyswllt i  Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi ac yn arolygu  darpariaeth i ddod i’r afael ag ymddygiad troseddol yn y gymuned (gwasanaethau prawf a timau trosseddwyr ifance) a charachardai.

Mae wedi cyhoeddi mewn ystod eang o gylchgronnau academaidd yn ymwnud a throsedddeg a gwaith cymdeithasol ac wedi cyflwyno ei waith mewn cynadleddau academaidd cenedlaethol a rhyngwladol. Bu ei ymchwil ddiweddaraf fel prif ymchwilydd ar werthusiad a ariennir gan Lywodraeth Cymru o wasanaethau a ddarperir i oedolion digartref sy'n gadael yr ystad ddiogel yng Nghymru. Yn ddiweddar, bu'n rhan o adolygiad o Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru a gwerthusiad o'r darpariaethau i fynd i'r afael â digartrefedd yn Neddf Cymru (Tai) 2015. Mae’n Gyfarwyddwr ‘Cyfiawnder: Y Ganolfan Ymchwil Cynhwysiant Cymdeithasol ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr.

 Mae Iolo yn croesawu ymholiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno cynnal astudiaeth lefel doethur yn unrhyw un o'r meysydd hynny.

 

Cymwysterau

PhD (Prifysgol Cymru)

MSc (Prifysgol Lerpwl)

BA Econ (Anrh) (Prifysgol Manceinion)

CQSW (Prifysgol Bangor)

Ymchwil

Carchar

Prawf

Cyfiawnder troseddol

Digartrefedd

Cyrsiau

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

 

Cyhoeddiadau

Madoc-Jones,I and Washington-Dyer,K (2021) The Criminal justice System in Wales. In H.Williams and C.Williams (eds) Social Policy for Social Welfare Practice in a Deveolved Wales in Wales

Gorden, C., Lockwood, K., Madoc-Jones, I., Dubberley, D., Hughes, C., and Washington-Dyer, K., Wilding, M. and Ahmed, A. (2021)  Preventing Homelessness among Women Prison Leavers in Wales: Addressing the multiple and complex needs of women in an age of austerity. European Journal of Criminology, p1-23

Livingston, W.; Holloway, K., May, T., Buhociu, M., Madoc-Jones, I  and Perkins, A. (2021) Adapting existing behaviour: perceptions of substance switching and implementation of minimum pricing for alcohol in Wales. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 38(1):22-34.

Madoc-Jones I, Wadd S, Elliott L, et al. (2021) Factors influencing routine cognitive impairment screening in older at-risk drinkers: Findings from a qualitative study in the United Kingdom. Health and Social Care in the Community 29(2 pp.344-352)

Ahmed,A and Madoc-Jones,I (2020) Introduction to the Special Editions of the Journal of Social Police and Society: Introduction - Homelessness prevention in an international policy context. Journal of Social Policy and Society vol 19 (1) pp.89-93

Ahmed, A., and Madoc-Jones,I (2020) Homelessness prevention policy in an international context: The Housing Act (Wales) 2014. Journal of Social Policy and Society vol 19 (1) pp.95-108

Ahmed, A., Madoc-Jones, I..,Gibbons, A., Jones,K., Rogers, M., and Wilding,. M (2020) Challenges to implementing the new homelessness prevention agenda in Wales. Journal of Social Policy and Society vol 19 (1) p.157-169