Wythnos croeso

Allwn ni ddim disgwyli chi gyrraedd!

Er fod yna newidiadau i'r ffyrdd yr ydym yn defnyddio ein gofodau a'n cyfleusterau dysgu, mae ein gwerthoedd a'n hymrwymiad i'n cymuned brifysgol mor gryf ag erioed.

Rydym wedi gweithio i sicrhau, wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn academaidd newydd, bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt, yn derbyn gofal ac yn rhan o'r hyn y mae Wrecsam Glyndŵr yn ei wneud orau - sef bod yn gymuned gefnogol. Mae iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr a'n staff yn flaenllaw yn ein cynlluniau ac yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel i bawb.

 

A student working in The Study

Rhoi chi ar ben ffordd

Cyrsiau byr i'ch helpu chi ar eich ffordd i astudiaethau israddedig.