Rydym yn ymfalchïo yn ein hymchwil gymhwysol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth i ddiwydiant a chymunedau’n rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Mae’r Brifysgol yn gefnogol o’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr ac rydym yn cydweithio gyda sefydliadau eraill ar gynorthwyo a hyfforddi ymchwilwyr. Mae’r Brifysgol yn meddu ar Ddyfarniad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Gwaith Ymchwil. Mae’r strategaethau, cynlluniau gweithredu, adroddiadau cynnydd ac adolygiadau cysylltiol i’w gweld yma. 

 

Content Accordions

Rydym yn cynnal cyfres o darlithoedd a seminarau ymchwil proffesiynol yn ystod y flwyddyn sydd yn aml yn agored i’r cyhoedd.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cefnogi’r Concordat i Gefnogi Uniondeb mewn Ymchwil ac rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil.

Adroddiadau Ymchwil