Grŵp Dylunio, Optimeiddio, Gweithgynhyrchu Ac Efelychu Mecaneg Cyfrifiannu (COMMANDO)

Mae grŵp ymchwil CoMManDO yn rhychwantu diddordebau ymchwil ym mhob math o fecaneg gyfrifiadol: gan gynnwys dylunio; cynrychiolaeth geometreg; mecaneg solet, dynameg hylif a meddalwedd dadansoddi aml-ffiseg; CAD / CAM; efelychu gweithgynhyrchu; dylunio optimeiddio a dulliau optimeiddio.

Mae ein themâu ymchwil yn ymdrin ag efelychu a dadansoddi gan gynnwys rhyngweithio strwythur hylif, mecaneg blinder a thorri, a dynameg system; a dulliau cyfrifiadol gan gynnwys datblygu a chymhwyso algorithm, deallusrwydd cyfrifiadol ac optimeiddio.

Mae aelodau grŵp ymchwil CoMManDO yn defnyddio'r pecynnau meddalwedd Abaqus, Catia V5, Isight, Ansys ac ANSYS FLUENT.

Rydym yn cymhwyso ein hymchwil i lawer o sectorau diwydiant o awyrofod a bio-fecaneg i niwclear, rheilffyrdd a strwythurau morol ac alltraeth.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid ymchwil ym Mhrifysgol Monash; Prifysgol Ulster; Prifysgol Dechnegol Wladwriaeth Bauman Moscow; TU Dresden; a Phrifysgol Samara.

Digwyddiadau

CoMManDO Seminar Ymchwilwyr
3Tydd o Dachwedd, 2022, 11:00 – 18:15
Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Adeilad Regent Street, Ystafelloedd R25 a R21

Mae Seminar yr Ymchwilwyr yn dod ag ymchwilwyr ym meysydd peirianneg, gwyddorau ffisegol a thechnoleg ynghyd yn ogystal â chyfraniadau trawsddisgyblaethol. Bydd y mynychwyr a'r cyflwynwyr yn fyfyrwyr ymchwil ôl-radd neu'n ymchwilwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac ein prifysgolion agosaf, a'n cydweithwyr a'n Hathrawon Gwadd.

Mae'r cyflwyniadau'n cynnwys darlith westai gan Scott Vaughan, Athro Gwadd RAEng a fydd yn siarad am yrfaoedd a datblygiad personol, gan dynnu ar esiampl ei yrfa ei hun mewn peirianneg awyrofod ac fel peilot prawf. Bydd Dr Rob Bolam yn disgrifio prosiect FAST Fan, bydd Dr Simon Middleburgh yn disgrifio gwaith y Sefydliad Dyfodol Niwclear ym Mangor, bydd yr Athro Raj Nangia yn siarad am awyrennau Hydrogen Hylifol, a bydd yr Athro Rhys Jones AC yn cyflwyno canlyniadau ymchwil ynghylch gwydnwch a niweidio gallu dur. Rhoddir cyflwyniadau trawsddisgyblaethol am brosiect trafod parhaus, "Er Rhyddhad i'n Planed".

Cofrestrwch eich presenoldeb.

Mae nifer fach o slotiau cyflwyno byr ar gael: os hoffech roi cyflwyniad, cysylltwch â'r Athro McMillan yn uniongyrchol ar a.mcmillan@glyndwr.ac.uk.

Prosiectau ymchwil

Ymhlith y pynciau lle mae CommanDo wedi cynnal ymchwil yn ddiweddar mae efelychu NDT uwchsain o gyfansoddion â rhanbarthau o ddifrod; modelu ac efelychu effeithiau cyrydiad a garwedd arwyneb ar fywyd blinder; datblygu algorithm optimeiddio wedi'i gymhwyso i ddylunio MEMS; a chyfaint y modelu hylifol o lif ffilm denau gludiog a di-Newtonaidd.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ymchwil yn y meysydd a ganlyn: MEMS (Systemau Micro-Electro-Fecanyddol); lle; a heriau dylunio bio-feddygol.

Mae meysydd o ddiddordeb parhaus mewn cymhwyso algorithmau esblygiadol a modelau dirprwyol i systemau peirianneg fecanyddol; dadansoddiad hylif / solid / gwres / electromagnetig cypledig gan ddefnyddio technegau cyd-efelychu; dadansoddiad o ddeunydd strwythuredig newydd; dadansoddiad cyfrifiadol o brosesau gweithgynhyrchu a metroleg; a modelu geometreg gyfrifiadol.

Cyhoeddiadau

Ali, K., et al. "Composite repairs to bridge steels demystified." Composite Structures (2016).

McMillan, A. J. and Holeczek, K., "Explicit Finite Element Modelling as a Development Tool for New Ultrasound Testing Methodologies for Detection and Characterization of Porosity and Defects in Composites," Materials Performance and Characterization, Vol. 5, No. 1, 2016, pp. 78-98

Miah, Md Salim, et al. "Thin film flow on a vertically rotating disc of finite thickness partially immersed in a highly viscous liquid." Chemical Engineering Science 143 (2016): 226-239.

Ali, K., Peng, D., Jones, R., Singh, R. R. K., Zhao, X. L., McMillan, A. J., and Berto, F. (2016) Crack growth in a naturally corroded bridge steel. Fatigue Fract Engng Mater Struct, doi:

Bracken, C., et al. "Quasi-optical analysis of a far-infrared spatio-spectral space interferometer concept." Infrared Physics & Technology 77 (2016): 171-178.

C. Bracken ; C. O'Sullivan ; A. Donohoe ; A. Murphy ; G. Savini, et al. " Optical and quasi-optical analysis of system components for a far-infrared space interferometer ", Proc. SPIE 9362, Terahertz, RF, Millimeter, and Submillimeter-Wave Technology and Applications VIII, 93620N (March 14, 2015); doi:10.1117/12.2076385;

McMillan, Alison J. "Material strength knock-down resulting from multiple randomly positioned voids." Journal of Reinforced Plastics and Composites 31.1 (2012): 13-28.

McMillan, A. J., C. Monroy Aceves, and M. P. F. Sutcliffe. "Moderate energy impact analysis combining phenomenological contact law with localised damage and integral equation method." International Journal of Impact Engineering 43 (2012): 29-39.

Trafodion Cynhadledd wedi'u golygu gennym ni

http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/richard-day-and-sergey-reznik/advanced-composite-materials-and-technologies-for-aerospace-applications/paperback/product-20214156.html


http://www.lulu.com/shop/richard-day-and-sergey-reznik/advanced-composite-materials-and-technologies-for-aerospace-applications/paperback/product-21635696.html

Cysylltwch â ni

Yr Athro Alison McMillan

Ffôn - 01978 294418; 07850 725880

E-bost - a.mcmillan@glyndwr.ac.uk