T4 Error: JavaException: com.terminalfour.content.NoSuchContentException: No version in this language found

Mae ein Canolfan ar gyfer Polymerau Hydawdd Dŵr yn canolbwyntio ar nodweddu, priodweddau a chymhwyso polysacaridau a phroteinau, y cyfeirir atynt yn gyffredin fel hydrocoloidau. Fe'u defnyddir yn helaeth fel tewychwyr, asiantau gelio, gwasgarwyr, emwlsyddion ac asiantau ewynnog mewn ystod eang o fformwleiddiadau diwydiannol gan gynnwys bwyd, fferyllol, gofal personol a cholur.

Ymchwil penodol y Ganolfan yw:

  • Nodweddiad cemegol a ffisiocemegol hydrocoloidau gan gynnwys pennu màs moleciwlaidd polymer;
  • Gludedd a phriodweddau viscoelastig hydoddiannau hydrocolloid;
  • Mecanweithiau gel a phenderfynu nodweddion gel;
  • Rhyngweithiadau synergaidd rhwng hydrocoloidau i esgor ymarferoldeb gwell;
  • Priodweddau rhyngwynebol gan gynnwys gallu hydrocoloidau i sefydlogi emwlsiynau ac ewynnau.

Mae gennym brofiad helaeth o gydweithio â phartneriaid diwydiannol gan gynnwys: GlaxoSmithKline; Marks & Spencer; Grŵp Findus; Ffilmiau Innovia; San Ei Gen FFI Inc, Japan; DuPont, Denmarc; Unilever; Croda Ewrop; Morwr, Norwy; ac Almac, Gogledd Iwerddon.

Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan offer da ac mae ganddi ystod o dechnegau arbenigol ar gael i nodweddu a gwerthuso perfformiad swyddogaethol hydrocoloidau gan gynnwys: straen rheoledig a rheometreg straen rheoledig; rheometreg estynnol; dadansoddiad gwead gel; calorimetreg sganio micro-wahaniaethol; sbectrosgopeg cydberthynas ffoton; diffreithiant laser; dadansoddiad delwedd gronynnau llif; electrofforesis; cromatograffaeth athreiddedd gel gyda chanfod gwasgaru golau laser aml-sgwâr; MALDI-TOF, calorimetreg titradiad isothermol; sbectrosgopeg cyseiniant troelli electron; a thensiometreg arwyneb statig a deinamig.

Mae offeryniaeth gyffredinol arall yn cynnwys: FTIR, sbectrosgopeg UV; fflworimetreg; sbectroffotometreg amsugno atomig (AAS); cromatograffeg nwy (GC); a chromatograffeg hylif perfformiad uchel (HPLC).

Prosiectau ymchwil

BBSRC Esboniad o nodweddion moleciwlaidd a phriodweddau emwlsio pectin sitrws a betys siwgr.

Roedd y prosiect hwn yn ymwneud â nodweddu pectin o fwydion betys siwgr, sgil-gynnyrch y diwydiant siwgr, i'w gymhwyso fel emwlsydd ar gyfer olewau blas yn y diwydiant diod.

Arloesi technolegau cynaliadwy'r DU ar gyfer deilliadau swyddogaethol chitosan a newydd.

Roedd y prosiect hwn yn ymwneud ag addasu chitosan o gregyn corgimwch gwastraff i'w gymhwyso fel tewychydd mewn gofal personol a fformwleiddiadau cosmetig.

Clwb BBSRC & IBTI Ynysu, ffracsiynu ac addasu ffrwctans o laswellt i gynhyrchu biosurfactants a pholymerau newydd fel rhan o bio-beiriannau glaswellt rhyg.

Roedd y prosiect hwn yn ymwneud ag addasu ffrwctans o laswellt rhyg i gynhyrchu syrffactyddion bio-seiliedig newydd i'w defnyddio mewn bwydydd, colur a chynhyrchion gofal personol fel emwlsyddion ac asiantau ewynnog.

Cyhoeddiadau

Llyfrau

Gums and Stabilisers for the Food Industry 18 (eds Williams, P. A. and Phillips G.O.) Royal Society of Chemistry, Cambridge UK, Special Publication No. 353 (2016)

Handbook of Food Proteins” (eds Phillips G.O. and Williams, P.A.) Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, UK, (2011)

“Renewable resources for functional polymers and biomaterials” (ed Williams, P.A.) Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, Polymer Chemistry Series No 1. (2011)

“Handbook of hydrocolloids” (eds Phillips G.O and Williams, P.A.) Woodhead Publishing Ltd (2009)

Papurau Ymchwil

Nwokocha, L. M. and Williams, P.A. ‘Solution characteristics and themorheology of Prosopis africana seed polysaccharide’ Food Hydrocolloids 56 201-206 (2016)

Williams, P.A. ‘Gums: properties and uses’ The Encyclopaedia of Food Health, Academic Press , Oxford, eds Caballero, B., Finglas, P. and Toldra, F., 3 283-289 (2016)

Gashua, I.B., Williams, P.A. and Baldwin, T.C. ‘ Molecular characteristics, association and interfacial properties of gum Arabic harvested from both Acacia senegal and Acacia seyal’ Food Hydrocolloids 61 514-522 (2016)

Williams, P.A., ‘Polysaccharide ingredients: Gum Arabic. Reference Module in Food Sciences’ Elsevier pp1-6 doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.03254-6 Elsevier Inc. (2016)

Han, Lingyu, Ratcliffe, I., Williams, P.A., ‘Self-assembly and emulsification properties of hydrophobically modified inulin’ J Agricultural and Food Chemistry 63 3709-3715 (2015)

Kokubun, S., Ratcliffe, I. and Williams, P.A. ‘The emulsification properties of octenyl- and dodecenyl- succinylated inulins’ Food Hydrocolloids 50 1435-149 (2015)

Gashua, I.B., Williams, P.A., Yadhav, M.P. and Baldwin, T.C. ‘Characterisation and molecular association of Nigerian and Sudanese Acacia gum exudates’ Food Hydrocolloids 51 405-413 (2015)

Nwokocha, L.M. and Williams, P.A. ‘Hydrodynamic and rheological properties of Irvingia gabonensis gum’ Carbohydrate Polymers 114 352-356 (2014)

Wang, H., Williams, P.A. and Senan, C. ‘Synthesis, characterization and emulsification properties of dodecenyl succinic anhydride derivatives of gum arabic’ Food Hydrocolloids 37 143-148 (2014)

Kokubun, S., Ratcliffe, I. and Williams, P.A.  ‘Synthesis, characterisation and self assembly of biosurfactants based on hydrophobically-modified inulins’ Biomacromolecules 14 (8) 2830-6 (2013)

Fitzpatrick, P., Meadows, J., Ratcliffe, I., Williams, P.A. ‘Control of the properties of xanthan / glucomannan mixed gels by varying xanthan fine structure’ Carbohydrate Polymers 92 1018-1025 (2013)

Byddwn hefyd yn cyflwyno yn y Gums and Stabilizers ar gyfer y diwydiant Bwyd, Mehefin 26ain-30ain 2017 yn Berlin, yr Almaen [www.gumsandstabilisers.org]