Ein Gweledigaeth 

Rydym eisiau cael ein cydnabod fel cyfrannwr sylweddol at gynhyrchu a rhannu gwybodaeth sy'n ymwneud ag arweinyddiaeth, effaith a rheolaeth sefydlu busnesau yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth wneud hyn, rydym yn gobeithio manteisio ar gyfleoedd allanol a chyfrannu at y dyheadau strategol yr Ysgol Busnes a'r Brifysgol. 

Ein Hamcan 

Hyrwyddo ymchwil busnes a rheolaeth ar sail amlddisgyblaethol, yn y Brifysgol a chyda phartneriaid addysg uwch cenedlaethol a rhyngwladol. Yn ogystal â datblygu ymgynghori uwch sy'n gor-redeg i gymunedau busnes lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy fod yn ganolbwynt gwybodaeth hygyrch drwy annog meddylia busnes uwch. 

Ein Hymchwil

Ffocws yr Ysgol yw ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n cefnogi datblygiad cymdeithasol ac economaidd Gogledd Cymru. Hefyd, mae'r Ysgol yn cefnogi'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau rhanbarthol, arweinwyr a dinasyddion i gyflawni polisiau datblygu cynaliadwy. Mae ein Canolfan Ymchwil Rheolaeth yna i gynorthwyo myfyrwyr ar raglenni ôl- raddedig, ymchwilwyr a busnesau lleol. 

Mae gan yr Ysgol ganolfan ymchwil ar y cyd gydag Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura a Pheirianneg o'r enw'r Grŵp Ymchwil Gwneud Penderfyniadau Dadansoddol. Mae'r ymchwil yn seiliedig ar: ddatblygu sgiliau i wneud penderfyniadau busnes, dulliau gwneud penderfyniadau sydyn busnes, penderfyniadau yn ymwneud a graddio mathemategol â phroblemau bywyd go iawn perthnasol. 

Meysydd ein hymchwil yw: strategaeth, busnesau bach, rheoli adnoddau dynol, marchnata, cyfrifyddu a chyllid, digwyddiadau ac arferion rheoli effeithiol. 

Prosiectau Ymchwil

Mae ein hymchwil yn ymdrin â pynciau eang busnes: ddeallusrwydd marchnata, arweinyddiaeth a strategaeth, rheoli adnoddau dynol hyd at farchnata, caffael, menter, cyfrifyddu, dadansoddi effaith a chynhelir gweithdrefnau a gweithgareddau busnes. Ymgymerir â gweithgareddau trwy waith wedi'i ariannu a thrwy oruchwyliaeth weithredol ein myfyrwyr PhD. Yn ogystal, mae aelodau'r Ganolfan yn gweithio gyda cydweithiwyr o brifysgolion eraill i drefnu a darparu seminarau a chynadleddau. 

Mae'r ganolfan ymchwil wedi sicrhau gwaith wedi'i ariannu ar gyfer prosiectau fel: 

  • 2017 Arts and Humanities Research Council (AHRC) for Estimating the Contribution of the Pontcysyllte Aqueduct and Canal (PAC) as a World Heritage Site (WHS) I'r Economi Leol yn ystod Chwyldro Diwydiannol 1805 i 1847 - Gwerth: £154,928
  • 2016 ERASMUS+ I arwain prosiect i ddatblygu offer addysgol a hyfforddi menter gymdeithasol (SEDETT) gyda sefydliadau partner o Iwerddon, Lithwania, Yr Eidal, Gwlad Pwyl, Romania a Sbaen. – Gwerth: 275,000 Ewros
  • 2016 – Welsh European Funding Office (WEFO) I weithio fel rhan o dîm gyda Phrifysgol Bangor a Choleg Cambria fel partneriaid i ddatblygu Academi Fusnes Gogledd Cymru- Gwerth: £4.3 miliwn 
  • 2015/14 Welsh Assembly Government (WAG). Ymgymryd â chyfres o brosiectau partneriaeth mewnwelediad strategol gyda sefydliadau i farchnata strategol, arferion caffael cydweithredol a phrosesau darbodus - Gwerth:£17,500
  • 2014 – Knowledge Transfer Project (KTPs). Gyda sefydliadau partner i ddatrys problemau sy'n ymwneud â Rheolaeth Ariannol - Gwerth: £145,000

Enghreifftiau o draethawd PhD a gwblhawyd yn ddiweddar ac a oruchwyliwyd yn y Ganolfan ymchwil yn cynnwys: timau datblygu yng nghyd-destun y GIG; modelu penderfynyddion system cyfrifo costau sector cyhoeddus a newid sefydliadol; datblygu fframwaith o ffactorau sy'n effeithio ar gymhwysedd rheolwyr canol mewn sefydliadau ar raddfa fawr; a datblygu model o ddadansoddiad effaith economaidd ar gyfer sefydliadau dielw mewn cyd-destun rhanbarthol. 

Mae aelodau Canolfannau ymchwil yn gweithredu mewn sefydliadau ymchwil fel Academi Rheolaeth Prydain, a'r Academi Farchnata. Mae rhai'n gweithio gyda chydweithwyr o brifysgolion eraill sydd gyda diddordeb arbennig fel marchnata B2B a'r Academy of Marketing yn darparu colocwia/ symposia a fforymau eraill i alluogi datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth arbenigol bellach. 

Cyhoeddiadau

Binsardi, B., Green. J. and Dey, B. (2016). “The Impact of Digitalisation on an Industry's Market Structure and Innovation”, Journal Conference Proceedings, 3rd B2B Marketing Colloquium, Organiser: University Paris 1 Pantheon Sorbonne, France and Bournemouth University, UK, 23-24 June 2016, Sponsored by Journal of Industrial Marketing Management (Special Issues on , Special Issues in Addressing the Big Picture: Macro-Environment Changes and B2B Firms), Publisher: Elsevier, ISSN: 0019-8501.

Preece, D. and Binsardi, B. (2016). “The Use of Q Methodology in Marketing Research”, Journal Conference Proceedings, Academy of Marketing 2016 Conference: Newcastle, UK, 4-7 July 2016.

Pradeepika, P. and Binsardi, B. (2015). “Exploring Public Sector Accounting Reforms in an Emerging Economy: A Case of Sri Lanka”, Research in Accounting in Emerging Economies (RAEE): Special Issue on the Public Sector Accounting, Accountability and Auditing in Emerging Economies, In-Print, ISSN: 1479-3563, Emerald Group Publishing Limited, http://www.emeraldgrouppublishing.com

Green, J. and Binsardi, B. (2015). “Identifying the Why in Change; Active Amalgamating, A Grounded Theory”, Chapter 6, in Tipuric, D., Raguz, I. V., and Darabos, M. (Editors). Dynamics of Organisational Change: Beyond Identity and Reputation, London, UK, Publisher: Pearson.

Green, J. and Binsardi, B. (2015).  “Entrepreneurial Intentions: A Grounded Theory of Green Fielding”, Sinergie Italian Journal of Management, A Peer Review Quarterly Journal, In Print, ISSN: 0393-5108, http://www.sinergiejournal.it

Dey, B. and Binsardi, B. (2015).  “Appropriation of ICT in rural Bangladesh– a case study on farmers’ use of mobile telephony”, Chapter 7, in Dey, B.L., Sorour, K. and Filieri, R. (Editors). (2015). ICT in Developing Countries, London, UK, Publisher: Macmillan.

Leong, K. and Sung, A. (2015). “A review of spatio-temporal pattern analysis approaches on crime analysis”, International E-journal of Criminal Sciences, Vol. 9.

Chan, S. C. and Leong, K. (2016). “The Challenge of Evaluating the Effects of Web-Based Crime Mapping on Cooperative Policing Intervention”, Forensic Research & Criminology International Journal, Vol. 2, Issue 3.

Opoku, A, Akotia J, Egbu, C and Fortune C (2016) Exploring the knowledge base of practitioners in the delivery of sustainable regeneration projects, Construction Economics and Building, Vol 16 Iss 2 p.14-26

Higham, A and Fortune, C (2016) Sustainability and investment appraisal for housing regeneration projects (highly commended prize), DOI: 10.1108/ss-09-2015-0044 Structural Survey Vol34 Iss 2 p.150-167

Opoku, A and Fortune, C (2015) Current practices towards achieving sustainable construction project delivery in the UK International Journal of Environmental, Economic and Social Accountability (annual review – invited paper) Vol 33 Iss 1 p73-78

Nagirikandalage, P and Binsardi, B (2015)Exploring public sector accounting reforms in an emerging economy: A case of Sri Lanka, Research in Accounting in Emerging Economies, Vol 15, p.51-83

Dey, B and Binsardi, B (2016) Appropriation of Mobile Telephony at the Bottom of the Pyramid, invited chapter in ICTs in Developing Countries: Research, practices and policy implications Eds Dey, B, Sorour, K, and Filleri, R , Palgrave-McMillan ISBN 978-1-137-469-6

Green, J and Binsardi, B (2016) Identifying the Why in Change: Active Amalgamating, A Grounded Theory, an invited chapter in Dynamics of Organisational Change: Beyond Identity and Reputation, Eds Tipuric D, Vrdolojak, Darabos M & R

Green, J and Binsardi B (2015) Entrepreneurial intentions: a grounded theory of green-fielding, Sinergie, Italian Journal of Management, Vol 33 Nr 97

Opoku A and Fortune C (2015)  The role of organisational leadership in the delivery of sustainable construction project practices, invited chapter in book on Leadership and Sustainability, Published February, Spon Research ISSN 978-0-415-62242-4, p.99-107

Opoku A and Fortune C (2014) Implementation of sustainable practices in UK construction organisations: Drivers and challenges, International Journal ofSustainable Policy Practice, Vol 8 Issue 1 p.121-132

Green, J and Binsardi, A. (2014) Systematic Avocating, Grounded Theory Review, Vol. 13, Iss. 2, pp.70-79. ISSN: 1556-1543, E-ISSN: 1556-1550.

Green, J and Binsardi, A. (2014). Trenchant Remedying: Directional Disturbance of Organisational Change Effort, Grounded Theory Review Vol. 13, Iss. 1, pp. 29-45. ISSN:1556-1550.

Green, J and Binsardi, B. (2015) Active Amalgamating: Identifying the Why in Change. 3rd International Conference on Governance, Management & Entrepreneurship: The Quest for Organizational Identity. Dubrovnik, 17-18 April 2015, ISBN: 978-953-57413-5-0. Peer reviewed, accepted as textbook chapter with Pearson Education

Green, J and Binsardi, B (2014). Jigsawing:  A Grounded Theory Sub-Category: Change Management and Sense-Making. Conference Proceedings: European Institute for Advanced Studies in Management, 9th Colloquium on Organizational Change and Development.  Essen, 12-13 September 2014.

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth neu am unrhyw ymholiadau am ymchwil gydweithredol, cysylltwch â'r athro Chris Fortune, Pennaeth Ymchwil Ysgol Fusnes Gogledd Cymru. 

E-bost: c.fortune@glyndwr.ac.uk.