Meistr Athroniaeth (MPhil): Mae’r MPhil yn radd ymchwil dan oruchwyliaeth sydd yn cymryd blwyddyn i’w chwblhau. Mae modd astudio’n rhan amser ac mae’n galw am astudiaeth fanwl mewn maes penodol.

Doethur Athroniaeth (PhD): Mae PhD yn radd ymchwil ôl-raddedig dan oruchwyliaeth sydd fel rheol yn cymryd tair blynedd, amser llawn, i’w chwblhau (ond mae modd astudio’n rhan amser hefyd). Mae eich ymchwil yn cael ei gofnodi ar ffurf traethawd ymchwil sylweddol, ac mae’n rhaid ichi ddangos tystiolaeth o wreiddioldeb, barn feirniadol a bod ar flaen y gad yn y pwnc a ddewiswyd gennych.

Mae modd dilyn graddau ymchwil ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn ystod eang o bynciau, nid yn unig y rhai ar ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir. Am ragor o wybodaeth, porwch drwy ein hymchwil gyfredol neu e-bostiwch mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk.

Meistr Ymchwil (MRes): Gan ganolbwyntio ar sgiliau ymchwil (ond gydag elfen a addysgir), bydd Meistr Ymchwil yn rhoi sail gadarn yn y sgiliau sydd eu hangen i barhau eich astudiaethau i lefel PhD.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig graddau Mhres mewn ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys:

  • Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd
  • Cemeg Ddadansoddol a Fforensig
  • Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg
  • Seicoleg
  • Ymchwil Clinigol Cymhwysol
  • Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol

 

Dulliau Astudio

Rhaglen

Dull Astudio

Cyfnod cofrestru lleiaf*

Cyfnod Cyflwyno hwyaf

Cyfnod Cofrestru hwyaf

PhD

Amser llawn

2 flynedd

4 blynedd

10 mlynedd

Rhan amser

4 blynedd

7 blynedd

10 mlynedd

MPhil

Amser llawn

1 flwyddyn

4 blynedd

8 mlynedd

Rhan amser

2 flynedd

6 mlynedd

8 mlynedd

 

*Noder y cyfnod cofrestru lleiaf cyn cyflwyno traethawd – ni chaniateir cyflwyno’n gynnar cyn yr amser yma.