Mae Sgyrsiau Glyndŵr yn falch o’ch gwahodd i gymryd rhan yn ein Cyfres newydd o Ddarlithoedd Cyhoeddus, sy’n cynnig cyfle i arddangos gwaith arloesol a chyffrous ein hymchwilwyr, ac uno academyddion, partneriaid, a’n cymunedau i gyflwyno a thrafod pynciau llosg.

Mae’r Darlithoedd am ddim i’w mynychu, ond rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. Cymerwch gip ar restrau’r digwyddiadau i weld y manylion llawn, gan gynnwys lleoliad, amseroedd a sut i archebu tocyn. Gallwch ddal i fyny ar sgyrsiau blaenorol trwy fynd i'n tudalen darlithoedd gorffennol.

Os ydych chi’n dymuno cyfrannu at Sgyrsiau Glyndŵr, cysylltwch â Frances.Thomason@glyndwr.ac.uk

Darlithoedd ar y Gweill 

Daliwch ati i ddod yn ol, mwy o ddarlithoedd yn dod yn fuan!