Ewch am deimlad o fywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae ein diwrnodau agored a'n digwyddiadau ar-lein yn rhoi'r cyfle i chi siarad â staff a myfyrwyr a gweld pam y cafodd PGW ei rhestru yn 1af yng Nghymru a Lloegr am foddhad myfyrwyr (Canllaw Prifysgol Cyflawn 2023). Ymunwch â ni i gael gwybod mwy am ein cyrsiau, darganfod ein cyfleusterau a'n gwasanaethau cymorth, a gweld pam y dylai PGW fod yn ddewis gorau i astudio ynddo.

Ydych yn barod yn gwybod pa ardal hoffwch chi astudio ac eisiau ymchwilio'n bellach? Edrychwch ar ein digwyddiadau pynciol.

 
 
Open day campus tour

AwgrymiadauDiwrnod agored

Gwnewch y gorau o'ch profiad diwrnod agored - edrychwch ar ein hawgrymiadau.

“Rwy'n hynod o gyffrous ar ôl dod i'ch diwrnod agored. Mae'r staff yn fendigedig ac mae'r cyfleusterau'n wych.”

Ymwelydd diwrnod agored PGW

Look for the hashtag:

#diwrnodagoredpgw