Bydd ein digwyddiad diwrnod agored sydd ar ddod yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae ein diwrnodau agored yn gyfle gwych i gwrdd â darlithwyr, darganfod mwy am ein cyrsiau gradd o safon diwydiant sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd, a hyd yn oed siarad â'n myfyrwyr presennol am sut beth yw bywyd mewn gwirionedd pan fyddwch yn ymuno â'n cymuned.

Byddwch yn darganfod yn fuan ein bod yn lle bywiog a chyfeillgar lle rhoddir sylw personol i ddysgu a dyfodol pob myfyriwr.

Beth sydd ymlaen - Gweithgareddau a Sgyrsiau

Bydd ein hacademyddion ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, a byddant hefyd yn cynnal cyfres o sgyrsiau drwy gydol y dydd, sy'n ffordd wych arall o gwrdd â'ch darlithwyr a dysgu mwy am eich cwrs!

AmserSgyrsiauLleoliad
i gael ei gadarnhau i gael ei gadarnhau i gael ei gadarnhau