Bydd ein digwyddiad diwrnod agored sydd ar ddod yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae ein diwrnodau agored yn gyfle gwych i gwrdd â darlithwyr, darganfod mwy am ein cyrsiau gradd o safon diwydiant sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd, a hyd yn oed siarad â'n myfyrwyr presennol am sut beth yw bywyd mewn gwirionedd pan fyddwch yn ymuno â'n cymuned.

Byddwch yn darganfod yn fuan ein bod yn lle bywiog a chyfeillgar lle rhoddir sylw personol i ddysgu a dyfodol pob myfyriwr.

Beth sydd ymlaen - Gweithgareddau a Sgyrsiau

Bydd ein hacademyddion ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, a byddant hefyd yn cynnal cyfres o sgyrsiau drwy gydol y dydd, sy'n ffordd wych arall o gwrdd â'ch darlithwyr a dysgu mwy am eich cwrs!

 

Amser Teitl Sgwrs Ystafell
9.30yb Taith Campws Yr Hwb
10.00yb Taith Campws Yr Hwb
10.30yb Sgwrs Croeso’r Is-Ganghellor Yr Oriel
10.30yb Taith Campws Yr Hwb
10.45yb Cludiant i Stryt y Rhaglaw Yr Hwb
11.00yb Taith Campws Yr Hwb
11.00yb Cludiant i Gampws Llaneurgain Yr Hwb
11.00yb Sgwrs Llety Theatr Nick Whitehead 
11.30yb Taith Campws Yr Hwb
11.30yb Sgwrs Bywyd Myfyrwyr a Champws Theatr Nick Whitehead
12.00yp Sgwrs Llety Theatr Nick Whitehead
12.00yp Taith Campws Yr Hwb
12.30yp Taith Campws Yr Hwb
12.30yp Sgwrs Bywyd Myfyrwyr Theatr Nick Whitehead
01.00yp Taith Campws Yr Hwb

 

Amser Teitl Sgwrs Ystafell
11.00yb Ymarfer yr Adran Weithredu K106
11.00yb Ffisiotherapi M102
11.00yb Therapi Galwedigaethol K101
11.00yb Gweithdy Gwyddoniaeth Gymhwysol C12
11.00yb Busnes B17
11.00yb Iechyd a Lles B20
11.00yb Gwyddor Barafeddygol B22
12.30yp Arddangosfa Cyfarpar Gwyddoniaeth Parafeddygol K106