Bydd ein digwyddiad diwrnod agored sydd ar ddod yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae ein diwrnodau agored yn gyfle gwych i gwrdd â darlithwyr, darganfod mwy am ein cyrsiau gradd o safon diwydiant sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd, a hyd yn oed siarad â'n myfyrwyr presennol am sut beth yw bywyd mewn gwirionedd pan fyddwch yn ymuno â'n cymuned.

Byddwch yn darganfod yn fuan ein bod yn lle bywiog a chyfeillgar lle rhoddir sylw personol i ddysgu a dyfodol pob myfyriwr.

Beth sydd ymlaen - Gweithgareddau a Sgyrsiau

Bydd ein hacademyddion ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, a byddant hefyd yn cynnal cyfres o sgyrsiau drwy gydol y dydd, sy'n ffordd wych arall o gwrdd â'ch darlithwyr a dysgu mwy am eich cwrs!

 

Pwnc Teitl Sgwrs Ystafell Amser
  Sgwrs Croeso - Is-Ganghellor a/neu Ddirprwy Is-Ganghellor  Yr Oriel 10.30yb
Celf a Dylunio  Llyfr Braslun Ehangedig Blwyddyn Sylfaen a Celf Gain Stryd y Rhaglaw  10yb - 1.30yp
Celf a Dylunio  Dylunio Graffig: Gorwelion Newydd Stryd y Rhaglaw  10yb - 1.30yp
Peirianneg    Bloc Peirianneg  10yb - 1.30yp
  Sgwrs Llety  Theatr Nick Whitehead   11yb
Troseddeg    B15 11yb
Dieteg   B20 11yb
Addysg   B24 11yb
Ymarfer Yr Adran Weithredol    B14 11.30yb
Cyfrifiadura    CIB108a + b 11.30yb
Ffysiotherapi   M102 11.30yb
  Sgwrs Llety  Theatr Nick Whitehead    12yp
Therapi Galwedigaethol    B13 12yp
Parafeddygaeth    B22 12yp
Plismona      12yp
Gwyddoniaeth Gymhwysol      12yp
  Sgwrs Llety  Theatr Nick Whitehead   1yp