Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn PGW.

What's on

Dydd Mercher, yn fisol, 4-6yp

Sesiynau galw heibio addysg

Ydych chi'n edrych ar yrfa mewn addysg? Ydych chi'n gwybod mai gweithio gyda phlant a theuluoedd yw'r dyfodol i chi? Archebwch i mewn a gweld sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ar ein rhaglenni Addysg a Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yn Wrecsam Glyndwr. Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau ac arbenigeddau sydd gennym i'w cynnig a sgwrsio â'n tîm academaidd profiadol.

Byddant yn gallu ateb cwestiynau am strwythur ein cyrsiau llawn a rhan amser, gofynion mynediad ac unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych. Bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal fwy neu lai, ar brynhawn Mercher cyntaf y mis, ac yn dechrau am 4 tan 6yp.

ARCHEBWCH NAWR

Students looking at a book
Dyddiadau lluosog ar gael

Sesiynau galw heibio chwaraeon

A ydych chi wrth eich bodd â chwaraeon, ffitrwydd, pêl-droed neu hyfforddi, ac eisiau ei droi’n yrfa? Dewch draw i un o’n sesiynau galw heibio, a siaradwch ag un o’n hacademyddion chwaraeon i ddysgu mwy am yr ystod o gyrsiau rydym yn eu cynnig, a’r cyfleoedd cyflogaeth y gallant eich arwain atynt.

Dydd Gwener Mehefin 10 2022, 12.30yp - 2.30yp

Digwyddiad Agored Nyrsio ac Iechyd Perthynol

Bydd ein cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd (FSLS) yn cynnal digwyddiad agored arbennig at ein campws Llanelwy, i drafod rhai o ein cyrsiau, gan roi’r cyfle i chi siarad â’n darlithwyr a’n myfyrwyr presennol.

Y meysydd pwnc y byddwch yn gallu eu trafod yn y digwyddiad hwn yw; Iechyd a Lles (Cyhoeddus a Meddyliol), Nyrsio (Oedolyn/Plentyn/Iechyd Meddwl), Ymarfer Adran Weithredol, Therapi Galwedigaethol, Gwyddor Barafeddygol, Ffisiotherapi, Seicoleg, Gwaith cymdeithasol, Therapi Iaith a Lleferydd, Gofal Plant Therapiwtig, Ieuenctid a Chymuned.

ARCHEBWCH NAWR

Nursing professional making a home visit to an elderly patient
9.30 - 11.30am

Therapi Galwedigaethol: Ai dyma'r cwrs i chi?

Dewch i gwrdd â thiwtoriaid a myfyrwyr presennol a chael gwybod sut beth yw astudio therapi galwedigaethol a'r cyfleoedd sy'n eich disgwyl ar y rhaglen.

14 Mehefin ar y campws

Occupational Therapy students outside with a wheelchair
3-4pm

Ieuenctid a Chymuned

Galwch heibio i sgwrsio gyda'n darlithwyr Ieuenctid a Chymuned i gael gwybod mwy am ein cyrsiau a gyrfa yn gweithio gyda theuluoedd a'r gymuned.

A student working at a desk with classmates
Dydd Iau Gorffennaf 7 2022, 6-7yh

Ted Bundy

Ymunwch â’r tîm Troseddeg ar gyfer eu cyntaf o bedwar dosbarth meistr haf ar-lein, wrth iddynt drafod cynrychiolaeth Ted Bundy yn y ffilm ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio’r ‘Effaith Halo’ o fewn y System Cyfiawnder Troseddol a hudoliaeth lladdwyr cyfresol.

SYLWCH: Nid oes angen i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn. Gallwch weld rhaghysbyseb y ffilm yma.

ARCHEBWCH NAWR

18+ YN UNIG

ted bundy waving
Dydd Iau Gorffennaf 21 2022, 6-7yh

Aileen Wuornos

Ymunwch â’r tîm Troseddeg ar gyfer eu hail ddosbarth meistr haf ar-lein, wrth iddynt drafod cynrychiolaeth Aileen Wuornos yn y ffilm ‘Monster’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio darlunio lladdwyr cyfresol benywaidd a’r rhai sydd y tu allan i statws ‘Dioddefwr Delfrydol’.

SYLWCH: Nid oes angen i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn. Gallwch weld rhaghysbyseb y ffilm yma.

ARCHEBWCH NAWR

18+ YN UNIG

custom subject day
Dydd Iau Awst 4 2022, 6-7yh

Alfredo Ballí Treviño

Ymunwch â’r tîm Troseddeg ar gyfer eu dosbarth meistr haf ar-lein olaf ond un, wrth iddynt drafod cynrychiolaeth Alfredo Ballí Treviño yn y ffilm ‘The Silence of the Lambs’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio gor-ddweud achosion yn y cyfryngau a phortread rheibus o laddwyr cyfresol.

SYLWCH: Nid oes angen i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn. Gallwch weld rhaghysbyseb y ffilm yma.

ARCHEBWCH NAWR

18+ YN UNIG

Alfredo Ballí Treviño
Dydd Iau Awst 18 2022, 6-7yh

Charles Manson

Ymunwch â’r Criminology ar gyfer eu pedwerydd dosbarth meistr haf ar-lein, a’r olaf, wrth iddynt drafod cynrychiolaeth Charles Manson yn y ffilm ‘Charlie Says’. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r portread sinematig o gyltiau a rheolaeth.

SYLWCH: Nid oes angen i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn. Gallwch weld rhaghysbyseb y ffilm yma.

ARCHEBWCH NAWR

18+ YN UNIG

subject day custom