Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn PGW.

What's on

Dydd Mercher, Tachwedd 9 2022, 9.30yb - 2.30yp

Diwrnod Blasu Therapi Galwedigaethol

Ydych chi'n angerddol am yrfa mewn Therapi Galwedigaethol? Os felly, dewch i'r diwrnod blasu arbennig hwn mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i gwrdd â thîm ThG PGW, myfyrwyr presennol a gwesteion arbennig am ddiwrnod o sgyrsiau a gweithdai ymarferol.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn ARCHEBU LLE NAWR.

BCUHB logo

Physiotherapy and Occupational Therapy students in clinic
Dyddiau Mawrth lluosog, 5yp-6.30yp

Therapi Galwedigaethol: Ai dyma'r cwrs i chi?

Dewch i gwrdd â thiwtoriaid a myfyrwyr presennol a chael gwybod sut beth yw astudio therapi galwedigaethol a'r cyfleoedd sy'n eich disgwyl ar y rhaglen.

Tachwedd 22 2022

Ionawr 31 2023

Ebrill 18 2023

Occupational Therapy students outside with a wheelchair