Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn PGW.

What's on

Dydd Mercher 15 Chwefror, 3:30pm-7pm

Digwyddiad Cyfarfod a Chyfarch Nyrsio

Edrych i astudio Nyrsio? Dewch i gwrdd â staff a myfyrwyr presennol yn ein digwyddiad cyfarfod a chyfarch. Darganfyddwch sut beth yw astudio Nyrsio, y cyfleoedd sydd ar gael a mynd ar daith o amgylch ein cyfleusterau. 

Cynhelir y digwyddiad ar ein campysau Wrecsam a Llanelwy. Does ond angen i chi ddewis y campws yr hoffech ei fynychu gan fod y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn union yr un fath

Archebwch nawr

Dydd Mawrth, 3yp-4yp

A yw Gwyddor Chwaraeon i chi?

Ymunwch ag academyddion o'r Adran Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff i ddarganfod ai Gwyddor Chwaraeon yw'r llwybr gyrfa cywir i chi. Dysgwch fwy am ein gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol ac Ymarfer Corff ac edrychwch o gwmpas y campws yn arddangos ein labordy Ffisioleg Ymarfer Corff achrededig newydd BASES.

Archebwch nawr

Dydd Mawrth Ebrill 18fed - 5yp - 6.30yp

Therapi Galwedigaethol: Ai dyma'r cwrs i chi?

Dewch i gwrdd â thiwtoriaid a myfyrwyr presennol a chael gwybod sut beth yw astudio therapi galwedigaethol a'r cyfleoedd sy'n eich disgwyl ar y rhaglen.

Archebwch nawr

Occupational Therapy students outside with a wheelchair