Dysgwch mwy mewn digwyddiad pwnc.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am gwrs neu bwnc penodol, mae ein digwyddiadau pwnc ar-lein ac ar y campws yn gyfle gwych i siarad â darlithwyr a dysgu mwy am astudio yn PGW.

What's on

Dydd Mawrth, 3yp-4yp

A yw Gwyddor Chwaraeon i chi?

Ymunwch ag academyddion o'r Adran Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff i ddarganfod ai Gwyddor Chwaraeon yw'r llwybr gyrfa cywir i chi. Dysgwch fwy am ein gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol ac Ymarfer Corff ac edrychwch o gwmpas y campws yn arddangos ein labordy Ffisioleg Ymarfer Corff achrededig newydd BASES.

Archebwch nawr

What's on

6th Mehefin 4:30-6:30yp (Ar-lein)

MA Addysg Noson Wybodaeth (Ar-lein)

Oes gennych ddiddordeb mewn Addysgu neu Hyfforddi ym maes Addysg i Oedolion? Dewch i’n noson wybodaeth fydd yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd byr gan ymarferwyr profiadol ym maes addysg i oedolion, gweithgareddau ymarferol er mwyn archwilio beth sy’n gwneud addysgwr oedolion da, a gwybodaeth parthed ein cyrsiau PcET. Os oes gennych radd eisoes a’ch bod eisiau datblygu’ch addysg ymhellach, neu os ydych yn unigolyn proffesiynol sy’n brofiadol yn y maes ac yn chwilio am y cam nesaf yn eich gyrfa, gall hwn fod yn gwrs delfrydol ar eich cyfer chi.

mailto k.smith2@glyndwr.ac.uk
Student reading a book