Bob blwyddyn rydym yn mynychu rhagor o Ffeiriau UCAS ac Addysg Uwch ar draws y wlad. Mae'r digwyddiadau yma'n siawns i chi weld llawer o brifysgolion o dan un to ac i gysidro'ch opsiynau.

Bydd ein staff a myfyrwyr ar ein stondin yn barod i ateb eich cwestiynau am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Gallwch hefyd pigo copi o'n prosbectws diweddaraf i fyny, gyda'n rhestr lawn o gyrsiau gallwch ddewis.