Bob blwyddyn rydym yn mynychu rhagor o Ffeiriau UCAS ac Addysg Uwch ar draws y wlad. Mae'r digwyddiadau yma'n siawns i chi weld llawer o brifysgolion o dan un to ac i gysidro'ch opsiynau.

Bydd ein staff a myfyrwyr ar ein stondin yn barod i ateb eich cwestiynau am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Gallwch hefyd pigo copi o'n prosbectws diweddaraf i fyny, gyda'n rhestr lawn o gyrsiau gallwch ddewis.

 

Mawrth

 

 

1af

UK University Search Leeds

9.30yb - 2.30yp

1-2il

UCAS Manceinion

9.30yb - 3.00yp

1-2il

UKHEX Surrey

1af: 9.30yb - 3.00yp

2il: 9.30yb - 1.30yp

3ydd

UK University Search Llundain

9.30yb - 2.30yp

7fed

UCAS Discovery Day – rhithiol

10.00yb- 6.00yh

8fed

UK University Search Surrey

9.30yb - 2.30yp

9fed

UK University Search Manceinion

9.30yb - 2.30yp

9-10fed

UCAS Gogledd Iwerddon

9fed: 10.00yb - 3.00yp

10th: 9.30yb - 1.30yp

11eg

UK University Search Birmingham

9.30yb - 2.30yp

 

UCAS Llundain

9.30yb - 3.30yp

15-16eg

UKHEX Milton Keynes

15fed: 9.30yb-3.00yp

16eg: 9.30yb-1.30yp

16eg

UK University Search Sheffield

9.30yb - 2.30yp

18fed

UK University Search Caerlŷr

9.30yb - 2.30yp

22ain – 23ain

UKHEX Manceinion

22ain : 9.30yb- 3.00yp

23ain : 9.30yb – 1.30yp

24ain

UCAS Henffordd a Worcester

9.30yb - 2.30yp

24ain

UK University Search Briste

9.30yb - 2.30yp

29ain – 30ain

UCAS Dwyrain Canolbarth Lloegr

9.30yb- 3.00yp

30ain

UK University Search - rhithiol

12.00yb - 6.00yh

Ebrill

 

 

1af

UCAS Discovery Day - rhithiol

10.00yb - 6.00yh

5ed

UCAS Gorllewin Cymru

9.30yb - 2.45yp

26ain

UCAS Caerdydd

9.30yb - 3.00yp

27ain

UCAS Gogledd Cymru

9.30yb - 3.00yp

28ain

UK University Search Swydd Caint

9.30yb - 3.00yp

28 – 29ain

UCAS Briste

9.30yb - 3.00yp

29ain

UK University Search Lerpwl

9.30yb - 2.30yp

Mai

 

 

11eg

UCAS Subject Day STEM – rhithiol

10.00yb- 6.00yh

25ain

UCAS Subject Day STEM – rhithiol

10.00yb- 6.00yh

Mehefin

 

 

10fed

UK University Search Brighton

9.30yb - 2.30yp

15fed

UK University Search – rhithiol

12.00yp - 6.00yh

16-17eg

Gorllewin & Gogledd Swydd Efrog

9.30yb - 3.00yp

20-21ain

UCAS Birmingham

9.30yb - 3.00yp

24ain

UK University Search Llundain

9.30yb - 2.30yp

23ain

UCAS Swydd Stafford

9.30yb - 3.30yp

24ain

UCAS Sheffield

9.30yb - 3.00yp

28ain

UCAS Lerpwl

9.30yb - 3.00yp

Gorffennaf

 

 

1af

UK University Search Caerdydd

9.30yb - 2.30yp