Rydym yn darparu sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ysgolion a cholegau ledled y DU ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau y gellir eu teilwra i ddiwallu anghenion y gynulleidfa.  Nod y sesiynau hyn yw codi ymwybyddiaeth o fanteision prifysgol ac ysbrydoli eich myfyrwyr i feddwl am eu dyfodol a gellir eu cyflwyno ar gampws ac yn eich sefydliad. Noder bod pob sesiwn yn cael ei chyflwyno bron ar hyn o bryd, ond bod y sefyllfa'n cael ei monitro yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Er bod y 18 mis diwethaf wedi achosi aflonyddwch i fyfyrwyr yn academaidd ac yn emosiynol, rydym hefyd yn cydnabod y gallai'r flwyddyn ysgol newydd gyflwyno heriau pellach, ac felly rydym wedi teilwra ein gweithgareddau i sicrhau y gellir cyflwyno'r rhan fwyaf o'n cyflwyniadau a'n gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael eich ysgol i ymwneud â PGW, anfonwch e-bost at recruitment@glyndwr.ac.uk.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Open Learn i'ch helpu i fod yn 'barod i'r brifysgol'! Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau i helpu gyda'r newid i'r brifysgol yma.

Gellir cynnig gweithgareddau ar themâu:

 • Pam mynd i'r brifysgol?
 • Yr hyn ydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i'w gynnig
 • Dewis y cwrs a'r brifysgol iawn
 • Sut i wneud cais i brifysgol
 • Ysgrifennu datganiad personol effeithiol - sut i werthu'ch hun
 • Cyfweliadau Prifysgol – sut i ymbaratoi
 • O'r ysgol i'r brifysgol – safbwynt y myfyriwr
 • Cyllid myfyrwyr – ysgoloriaethau, bwrsarïau a ffynonellau cyllid eraill
 • Cyflogaeth – diwallu dyheadau gyrfaol
 • Straen Arholiad
 • Lles – awgrymiadau da, myfyrdod, ioga, ymwybyddiaeth ofalgar, newyddiaduraeth, meddwl yn bositif

Gall ein hacademyddion hefyd gyflwyno sgyrsiau pync i ddarpar fyfyrwyr ymhob maes gan gynnwys busnes, celf a dylunio, seicoleg a pheirianneg.  Mae gennym lysgenhadon myfyrwyr sy'n astudio ystod o wahanol bynciau, sy'n gallu rhannu profiadau uniongyrchol am fywyd prifysgol a dweud sut beth yw bod yn y brifysgol ac ateb unrhyw gwestiynau.

Ond ym Mhrifysgol Glyndŵr rydym yn deall bod pob ysgol a'u myfyrwyr yn wahanol felly rydym yn gallu teilwra ein gwasanaeth i gwrdd â'ch anghenion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Ysgolion a Cholegau ar recruitment@glyndwr.ac.uk i weld sut allwn ni helpu.

Yn y cyfamser, ewch ar daith o amgylch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam drwy edrych ar ein fideo.